กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

นายสันทัด ทับศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอิสราภรณ์ ภูลมผา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเชษฐ์ศักดิ์ ชาภักดี

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพร เหล่าทา

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2