สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

นางวาสนา ศรีปัดถา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายปิติพงษ์ สีแพนบาล

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางจันทร์หอม จันทวัติ

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางวิลาวรรณ์ รุ่งศรี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>