หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

นายแสวง สำราญดี

ปลัด อบจ.มหาสารคาม

นางนงนิตย์ สิทธิสาร

รองปลัด อบจ.มหาสารคาม (คนที่1)

นางเพ็ญศรี แสงดารา

รองปลัด อบจ.มหาสารคาม (คนที่2)

นางวาสนา ศรีปัดถา

หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.มหาสารคาม

กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>