หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

นายแสวง สำราญดี

รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางศรุดา นามเทพ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวอาภาภรณ์ ทับศรี

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางกิ่งแก้ว แก้วสมบัติ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2