ฝ่ายบริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ดร.คมคาย อุดรพิมพ์

นายก อบจ.มหาสารคาม

นายบดินทร ศรีชัย

รองนายก อบจ.มหาสารคาม

รศ.นพ.วีรยุทธ แดนสีแก้ว

รองนายก อบจ.มหาสารคาม

พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ เปลี่ยนขำ

ที่ปรึกษา นายก อบจ.มหาสารคาม

กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2