ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับ ตำแหน่งบริหารงานที่ว่าง ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

ลงข่าว : 24/02/2563เข้าชม : 351