ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  

ลงข่าว : 13/01/2563

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เข้าชม : 284