ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา และเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

ลงข่าว : 12/12/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา และเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเข้าชม : 1158