ประกาศ แก้ไข รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร 

ลงข่าว : 12/12/2561

ประกาศ แก้ไข รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่การสรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเข้าชม : 633