ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาจาก :
01
มิ.ย.
2563

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน...

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนจังหว... [เข้าชม: 136]

อ่านรายละเอียด

24
มิ.ย.
2563

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหา...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน... [เข้าชม: 2229]

อ่านรายละเอียด

15
มิ.ย.
2563

การทบทวนภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปะจำปี 2563

การทบทวนภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปะจำปี 2563 [เข้าชม: 101]

อ่านรายละเอียด

16
มี.ค.
2563

ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที...

ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ... [เข้าชม: 23]

อ่านรายละเอียด

17
พ.ค.
2562

การทบทวนภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปะจำปี 2562

การทบทวนภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปะจำปี 2562 [เข้าชม: 31]

อ่านรายละเอียด

19
มี.ค.
2563

ประกาศ เลื่อนกำหนดการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส...

ประกาศ เลื่อนกำหนดการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจั... [เข้าชม: 518]

อ่านรายละเอียด

11
มี.ค.
2563

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใ... [เข้าชม: 662]

อ่านรายละเอียด

11
มี.ค.
2563

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใ... [เข้าชม: 213]

อ่านรายละเอียด

24
ก.พ.
2563

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได...

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับ ... [เข้าชม: 220]

อ่านรายละเอียด

13
ม.ค.
2563

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา...

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่... [เข้าชม: 171]

อ่านรายละเอียด

กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>