ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาจาก :
03
ก.ค.
2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา แล...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือ... [เข้าชม: 26]

อ่านรายละเอียด

17
พ.ค.
2562

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานข...

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค... [เข้าชม: 30]

อ่านรายละเอียด

16
พ.ค.
2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารั...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการส... [เข้าชม: 69]

อ่านรายละเอียด

16
พ.ค.
2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาแล...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือ... [เข้าชม: 53]

อ่านรายละเอียด

10
พ.ค.
2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง นโนบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ....

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง นโนบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ.2562 [เข้าชม: 28]

อ่านรายละเอียด

10
พ.ค.
2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอ... [เข้าชม: 59]

อ่านรายละเอียด

17
ม.ค.
2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรี... [เข้าชม: 276]

อ่านรายละเอียด

17
ม.ค.
2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนรา... [เข้าชม: 113]

อ่านรายละเอียด

12
ธ.ค.
2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนิน...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสร... [เข้าชม: 380]

อ่านรายละเอียด

12
ธ.ค.
2561

ประกาศ แก้ไข รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื...

ประกาศ แก้ไข รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิ... [เข้าชม: 226]

อ่านรายละเอียด

กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>