ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาจาก :
22
ต.ค.
2563

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเร...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสั... [เข้าชม: 4]

อ่านรายละเอียด

07
ต.ค.
2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบั...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้... [เข้าชม: 230]

อ่านรายละเอียด

01
มิ.ย.
2563

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน...

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนจังหว... [เข้าชม: 255]

อ่านรายละเอียด

24
มิ.ย.
2563

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหา...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน... [เข้าชม: 2872]

อ่านรายละเอียด

15
มิ.ย.
2563

การทบทวนภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปะจำปี 2563

การทบทวนภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปะจำปี 2563 [เข้าชม: 144]

อ่านรายละเอียด

16
มี.ค.
2563

ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที...

ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ... [เข้าชม: 59]

อ่านรายละเอียด

17
พ.ค.
2562

การทบทวนภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปะจำปี 2562

การทบทวนภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปะจำปี 2562 [เข้าชม: 55]

อ่านรายละเอียด

19
มี.ค.
2563

ประกาศ เลื่อนกำหนดการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส...

ประกาศ เลื่อนกำหนดการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจั... [เข้าชม: 692]

อ่านรายละเอียด

11
มี.ค.
2563

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใ... [เข้าชม: 825]

อ่านรายละเอียด

11
มี.ค.
2563

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใ... [เข้าชม: 352]

อ่านรายละเอียด

กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>