สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 

ลงข่าว: 21/09/2561   หน่วยงาน : กองกิจการสภา

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2561  ( 45 วัน - วันที่ 14 สิงหาคม 2561 - 27 กันยายน 2561 )

6. การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561  ครั้งที่ 3/2561 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561  เวลา 10.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด: 138 ครั้ง )

เข้าชม : 395