สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 

ลงข่าว: 04/09/2561   หน่วยงาน : กองกิจการสภา

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2561  ( 45 วัน - 14 สิงหาคม 2561 - วันที่ 27 กันยายน 2561 )

5. การประขุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยทื่ 2 ประจำปี 2561  ครั้งที่ 2/2561 วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561  เวลา 10.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง )

เข้าชม : 290