สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 

ลงข่าว: 20/08/2561   หน่วยงาน : กองกิจการสภา

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2561  ( 45 วัน - วันที่ 14 สิงหาคม 2561 - 27 กันยายน 2561 )

4. การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561  เวลา  10.00 น.

    และการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561  วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561  เวลา  09.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด: 91 ครั้ง )

เข้าชม : 417