สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 

ลงข่าว: 07/08/2561   หน่วยงาน : กองกิจการสภา

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2561  ( 7 วัน - วันที่ 6 สิงหาคม 2561 - 12 สิงหาคม 2561 )

3. การประขุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2561  ครั้งที่ 1/2561  วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561  เวลา  14.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด: 50 ครั้ง )

เข้าชม : 176