สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 

ลงข่าว: 30/04/2561   หน่วยงาน : กองกิจการสภา

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี 2561  ( 7 วัน - วันที่  26  เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 )

2. การประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี 2561  ครั้งที่ 1/2561  วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561  เวลา  09.30 น.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด: 47 ครั้ง )

เข้าชม : 195