สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 

ลงข่าว: 12/02/2561   หน่วยงาน : กองกิจการสภา

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี 2561  ( 45 วัน - วันที่  12  กุมภาพันธ์  2561 - 28  มีนาคม 2561 )

1. การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561  ครั้งที่ 1/2561  วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา  10.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด: 85 ครั้ง )

เข้าชม : 209