สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560 

ลงข่าว: 06/12/2560   หน่วยงาน : กองกิจการสภา

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 7  ประจำปี 2560  ( 7 วัน - วันที่ 6 ธันวาคม 2560 - 12 ธันวาคม 2560 )

15. การประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 7 ประจำปี 2560  ครั้งที่ 1/2560  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560  เวลา 09.30 น.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด: 57 ครั้ง )

เข้าชม : 168