สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560 

ลงข่าว: 20/10/2560   หน่วยงาน : กองกิจการสภา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี 2560  ( 7 วัน - วันที่ 17 ตุลาคม 2560 - 23 ตุลาคม 2560 )

14. การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 6 ประจำปี 2560  ครั้งที่ 2/2560  วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560  เวลา 10.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด: 91 ครั้ง )

เข้าชม : 409