สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560 

ลงข่าว: 17/10/2560   หน่วยงาน : กองกิจการสภา

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี 2560  ( 7 วัน - วันที่ 17 ตุลาคม 2560 - 23 ตุลาคม 2560 )

13. การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560  วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560  เวลา 10.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด: 92 ครั้ง )

เข้าชม : 201