สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560 

ลงข่าว: 05/10/2560   หน่วยงาน : กองกิจการสภา

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2560  ( 45 วัน - วันที่ 23 สิงหาคม 2560 - 6 ตุลาคม 2560 )

12. การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560  เวลา 13.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด: 103 ครั้ง )

เข้าชม : 249