โรงเรียนในสังกัด 

ลงข่าว: 27/01/2560   หน่วยงาน : สำนักการศึกษาฯ

 

โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

1. โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
2. โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
3. โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร 
4. โรงเรียนมะค่าพิทยาคม 
5. โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 
6. โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ 
7. โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 
8. โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 
9. โรงเรียนมัธยมดงยาง
10. โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล 
11. โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 
12. โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 
13. โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม
14. โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 
15. โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์ 
16. โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 
17. โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม 
18. โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 
19. โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม
20. โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม


เข้าชม : 5778