แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ - ปีงบประมาณ 2563
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเงินอุดหนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ - ปีงบประมาณ 2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1