รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562
รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาปี 2561
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายนายก อบจ.มหาสารคาม ประจำปี 2561
รายงานผลการปฏิบัติการนายก อบจ.มหาสารคาม ปี 2560
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1