ร่วมการประชุมแถลง เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา 

ลงข่าว : 14/06/2560ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมการประชุมแถลง

เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา

เข้าชม : 474