สมาคมข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม เข้าอวยพรปีใหม่  

ลงข่าว : 08/01/2560 

สมาคมข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม เข้าอวยพรปีใหม่ ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

เข้าชม : 373