คณะผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัด อบจ.มหาสารคาม เข้าอวยพรปีใหม่  

ลงข่าว : 08/01/2560 

คณะผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เข้าอวยพรปีใหม่

ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

 

เข้าชม : 408