นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนัก 

ลงข่าว : 29/07/2563นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ 
ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

เข้าชม : 159