พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 

ลงข่าว : 29/07/2563นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

เข้าชม : 139