ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

ลงข่าว : 27/11/2561ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ 
จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

เข้าชม : 207