ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เดินทางไปร่วมพิธีเปิด พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง ส่งประทีป ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลบรบือ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณอ่ 

ลงข่าว : 21/11/2561ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
เดินทางไปร่วมพิธีเปิด พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง ส่งประทีป ประจำปี 2561 
เทศบาลตำบลบรบือ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ เทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

เข้าชม : 201