ท่านรองบดินทร ศรีชัย รองนายก อบจ.มหาสารคาม ร่วมเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

ลงข่าว : 21/11/2561ท่านรองบดินทร ศรีชัย รองนายก อบจ.มหาสารคาม ร่วมเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

เข้าชม : 195