ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ลงข่าว : 21/11/2561ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เข้าชม : 532