ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูล ตรวจความพร้อมโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม (โคกหนองรัก) 

ลงข่าว : 21/11/2561ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูล ตรวจความพร้อมโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 
ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น 
จังหวัดมหาสารคาม (โคกหนองรัก) ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย

เข้าชม : 440