วันนี้ เวลา 07.00น.ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เดินทางไปร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร 

ลงข่าว : 21/11/2561วันนี้ เวลา 07.00น.ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
เดินทางไปร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) 
โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคา

เข้าชม : 241