รศ.นพ.วีระยุทธิ์ แดนสีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากท่านนายก ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนเปิดงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลคนพิการ "คนพิการสดใส ชาวหนองไฮไม่ทิ้งกัน" ณ  

ลงข่าว : 14/11/2561รศ.นพ.วีระยุทธิ์  แดนสีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากท่านนายก ดร.คมคาย อุดรพิมพ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนเปิดงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลคนพิการ "คนพิการสดใส ชาวหนองไฮไม่ทิ้งกัน"   ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ  
วันที่14 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม : 536