ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ณ หอประช 

ลงข่าว : 14/11/2561ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย

เข้าชม : 405