ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผอ.ณัฐชา แก้วมรินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและศึกษาดูงานบ้านตัวอย่าง สำหรับ 

ลงข่าว : 09/11/2561ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผอ.ณัฐชา  แก้วมรินทร์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและศึกษาดูงานบ้านตัวอย่าง สำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่บ้านเลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านท่าประทาย ตำบลเกิ้ง บ้านของเด็กชาย ชาณภัทร สุขขา และที่บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ 4 บ้านวังยาว ตำบลเกิ้ง บ้านของนายสาคร ประนม เพื่อแก้ไขปัญหา ปรับสภาพบ้านผู้พิการ ทางการเคลื่อนไหว ช่วยให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มากขึ้น มีความสะดวก ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพของภาคีเครือข่าย รุ่นที่ 1 ของจังหวัดมหาสารคาม

เข้าชม : 91