ท่านรอง บดินทร ศรีชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนท่านนายก ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มอบรถวีลแชร์ และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับ นายวิไล ชาธงชัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ชาวตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหว 

ลงข่าว : 05/11/2561ท่านรอง บดินทร ศรีชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
เป็นตัวแทนท่านนายก ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
มอบรถวีลแชร์ และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับ นายวิไล ชาธงชัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ชาวตำบลปะหลาน
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้พิการ

เข้าชม : 265