ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ.ม.ค. พร้อมคณะและ นางทิพวรรณ ลืออุติกุลวงศ์ สมาชิก อบจ.ม.ค. เขต อ.โกสุมฯ,นายสุวรรณ ไชยชิน สมาชิก อบจ.ม.ค. เขต อ.โกสุมฯ, นายบรรพจน์ ภูผิวผา ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.โกสุมฯ ลงพื้นที่พบปะ/เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเ 

ลงข่าว : 12/10/2560เมื่อ 12 ต.ค.60, 09:00-16:30 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ค. โดย ร.ต.ทรัพย์เทวา  นนทะภา ผบ.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ส.พัน.6) พร้อมกำลังพล จำนวน 3 นาย ร่วมกับ ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ.ม.ค. พร้อมคณะและ นางทิพวรรณ ลืออุติกุลวงศ์ สมาชิก อบจ.ม.ค. เขต อ.โกสุมฯ,นายสุวรรณ ไชยชิน สมาชิก อบจ.ม.ค. เขต อ.โกสุมฯ, นายบรรพจน์ ภูผิวผา ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.โกสุมฯ ลงพื้นที่พบปะ/เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่  อ.โกสุมฯ จำนวน 4 จุดดังนี้
- ม.9 บ.หนองขนวน ต.โพนงาม อ.โกสุมฯ จว.ม.ค. จำนวน 41 ครัวเรือน, วัด 1 แห่ง
- ม.6, ม.11 บ.ม่วงใหญ่ ต.โพนงาม อ.โกสุมฯ จว.ม.ค. จำนวน 30 ครัวเรือน, วัด 1 แห่ง
- ม.8 บ.หนองบัวเรียน ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมฯ จว.ม.ค. จำนวน 15 ครัวเรือน, วัด 1 แห่ง
- ม.3 บ.ปลาปัด ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมฯ จว.ม.ค. จำนวน 8 ครัวเรือน
- ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมบึงกุย ม.13 บ.คุ้มกลาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมฯ จว.ม.ค. จำนวน 16 ครัวเรือน
ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม เนื่องจากน้ำได้ท่วมที่พักอาศัย, พื้นที่การเกษตรและเส้นทางการสัญจร
   ผลการปฏิบัติ ทางคณะฯ ได้เดินทางนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ปชช.ที่ประสบภัยเป็นอย่างมาก และมีความดีใจที่หน่วยงานราชการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหาร/ส่วนราชการและชุมชนเป็นอย่างมาก

เข้าชม : 930