ติดต่อเรา  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

แบบฟอร์มติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน

123 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

เบอร์ติดต่อ

  • 043-721-895 (สำนักปลัด)
  • 043-721-896 (สำนักการศึกษาฯ)
  • 043-721-969 (กองกิจการสภา)
  • 043-723-679 (กองแผนและงบประมาณ)
  • 043-722-745 (กองคลัง)

Facebook

www.facebook.com/paoMahasarakham/

Email

contact@pao-mk.go.th

Administrators

นายปิติพงษ์ สีแพนบาล

pitipong@pao-mk.go.th

นายวสวัตติ์ อินทร์แปลง

wossawat@pao-mk.go.th