ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(หินคลุก) รหัสสายทาง มค.ถ. ๑-๐๐๑๙ สายทางโคกก่อง ตำบลวังชัย – บ้านวังปลาโด 

ลงข่าว: 10/08/2563   หน่วยงาน : กองคลัง


ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง :


เข้าชม : 136
พิมพ์หน้านี้