การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

ลงข่าว: 15/07/2563   หน่วยงาน : กองแผนและงบประมาณ


ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง :
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง )
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง )
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง )
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง )
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง )


เข้าชม : 201
พิมพ์หน้านี้