ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ลงข่าว: 22/05/2563   หน่วยงาน : กองคลัง


ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง :
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง )


เข้าชม : 42
พิมพ์หน้านี้