ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (รอบ ๒) จำนวน ๖๑ ระบบ ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และตามข้อกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference  

ลงข่าว: 29/04/2563   หน่วยงาน : กองคลัง


ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง :


เข้าชม : 205
พิมพ์หน้านี้