ประกาศประกวดราคาจ้างการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายทาง มค.ถ.๑-๐๐๗๔ สามแยก ทล.๒๓ (กม.ที่ ๖๑.๐๐)-บ้านหนองกุงเต่า อ.เมือง จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ลงข่าว: 03/04/2563   หน่วยงาน : กองคลัง


ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง :


เข้าชม : 186
พิมพ์หน้านี้