ประกาศผู้ชนะ จ้างขุดลอกลำห้วยหนองหว้า บ้านเก่าใหม่ ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขุดลอก ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1,750 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกำหนด โดยวิธีเฉพา 

ลงข่าว: 09/08/2562   หน่วยงาน : กองคลัง


ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง :
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง )


เข้าชม : 80
พิมพ์หน้านี้