ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน่วยงาน : กองแผนและงบประมาณ

ค้นหาจาก :
15/01/2563 : ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านสนาม หมู่ที่ 2 ตำบลยางสีสุราช เชื่อม ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 910 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,550.ตารางเมตร หินคลุกหนา 0.07 เมตร มีปริมาตร [กองแผนและงบประมาณ] 347


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด318
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>