ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน่วยงาน : กองคลัง

ค้นหาจาก :
08/08/2562 : ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาทอง - สายทางบ้านสร้างแก้ว ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม [กองคลัง] 6
09/08/2562 : ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกำหนด โดยวิธีคัดเลือก [กองคลัง] 7
09/08/2562 : ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กำหนด โดยวิธีคัดเลือก [กองคลัง] 9
08/08/2562 : ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลชื่นชม-บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3,200 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบ [กองคลัง] 7


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด159
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>