ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน่วยงาน : กองคลัง

ค้นหาจาก :
23/09/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลประชาพัฒนา-บ้านหัวขัว ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม [กองคลัง] 0
23/09/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ 8 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก-เชื่อมเขตตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม [กองคลัง] 0
23/09/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก-บ้านศาลา ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม [กองคลัง] 0
22/09/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านโนนสังข์ ตำบลเวียงชัย-บ้านหนองบัวคู ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [กองคลัง] 0


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด325
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>