ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน่วยงาน : สำนักปลัด

ค้นหาจาก :
17/05/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมแก้ไขผิวทางลาดยาง สายทาง มค.๑-๐๐28 บ้านแวงต้อน – บ้านงัวบา - บ้านนาภู อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม [สำนักปลัด] 39
17/05/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยทราย บ้านเหล้าค้อสอง ม.16 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม [สำนักปลัด] 36
15/05/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยขามเรียน บ้านหนองบัวกาเหรียญ ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [สำนักปลัด] 47


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด240
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>