ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

ค้นหาจาก :
13/08/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม [สำนักปลัด] 3
09/07/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านแก่งโกสุม หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 16 หมู่ที่ 18 ตำบลหัวขวาง -เชื่อมถนนสายโกสุมพิสัย-อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม [กองคลัง] 7
24/06/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 ตำบลหัวขวาง-บ้านหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [กองคลัง] 6
25/06/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านโคกลี่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดรัง-บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 3 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม [กองคลัง] 7


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด289
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>