ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

ค้นหาจาก :
22/09/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านเจริญสุข ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม-เชื่อมบ้านโคกป่ากุง ตำบลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง] 65
23/09/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านผักแว่นน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม-เชื่อมบ้านหลุบแซง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง] 53
22/09/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านคำเกิ่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม-เชื่อมบ้านชัยศรี ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง] 66
22/09/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านโสกรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม-เชื่อมทล.สายเชียงยืน-ชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองคลัง] 54


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด318
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>